Rivier & Land

Rivier & Land is een initiatief van de Biologische Producentenvereniging Rivier & Land (in oprichting) en de Stichting Overleg Duurzame Landbouw (ODL).
Het begon in 1998 toen lokale natuur- en milieuorganisaties en biologische producenten met elkaar samenwerking zochten om de biologische landbouw in het Gelders rivierengebied te versterken. De gedachte daarachter was dat biologische landbouw goed is voor het milieu, de natuur en het landschap. Ook wilde men het economisch perspectief van de biologische productie vergroten.
Het opzetten en versterken van regionale afzetkanalen is een van de middelen om dat doel te bereiken. Met ondersteuning van de provincie Gelderland is daaraan de afgelopen jaren hard gewerkt. En zullen we ook de komende jaren de nodige inspanningen moeten blijven leveren.

U kunt een handje helpen door biologische producten uit de regio te kopen! Daarmee haalt u niet alleen prima producten in huis, maar draagt u ook bij aan werkelijk duurzame landbouw in uw leefomgeving.Wat is biologische landbouw?

Het principe van de biologische landbouw is gebaseerd op samenwerking met de natuur. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke kringlopen.

Dat houdt onder andere in: Biologische producten zijn herkenbaar aan het keurmerk.

Stichting SKAL houdt in Nederland toezicht op de naleving van de Europese regels voor biologische productie en verleent aangesloten bedrijven het recht om dit keurmerk op hun producten te voeren.
Alleen producten met dit keurmerk zijn gegarandeerd biologisch!Biologisch-dynamisch

Nog een stap verder dan de 'gewone' biologische landbouw gaat de biologisch-dynamische landbouw.
De normen ten aanzien van bemesting, veevoeding en dierenwelzijn zijn nóg strenger. Men streeft bijvoorbeeld zoveel mogelijk naar kringlopen op het eigen bedrijf (het zgn. gemengd bedrijf) of in samenwerking met een bedrijf in de omgeving.

Biologisch-dynamische producten zijn herkenbaar aan het logo.Natuurrijk landschap

Een groot voordeel van de biologische landbouw is dat ze veel minder inbreuk maakt op de natuurlijke omgeving.
De biologische boer probeert de natuurlijke omgeving juist te benutten in de bedrijfsvoering. Ziekten en plagen probeert men te voorkomen door natuurlijke vijanden zoals sluipwespen en lieveheersbeestjes de ruimte te geven, of als het echt niet anders kan, biologische middelen van natuurlijke oorsprong in te zetten.
Het grondwater blijft schoon en zo ook ons drinkwater. In hagen en sloten leven insecten en andere dieren die op hun beurt weer vogels en zoogdieren aantrekken.

Biologische landbouw draagt dus bij aan een agrarisch landschap dat rijk is aan natuur.
En dat is belangrijk voor wie geniet en wil blijven genieten van de prachtige landschappen in en rond de Gelderse Poort: het weidse rivierengebied van Over-Betuwe en Rijnstrangen, het polderland van de Ooijpolder en het heuvelland rond Groesbeek.