Rivier en Land

Rivier & Land

't Gelders Eiland

Fruitteelt bedrijf met boerderij winkel.
Lobith, Gelderland

Lobith, Gelderland

De Middelwaard

Oesterzwammen, Graan en Runderen.

Loo, Gelderland

't Gelders Eiland

Fruitteelt bedrijf met boerderij winkel.
Opgericht in 1997

't Gelders Eiland

Fruitteelt bedrijf met boerderij winkel.
Opgericht in 1997

't Gelders Eiland

Fruitteeltbedrijf met boerderij winkel.
Opgericht in 1997

't Gelders Eiland

Fruitteelt bedrijf met boerderij winkel.
Opgericht in 1997

't Gelders Eiland

Fruitteelt bedrijf met boerderij winkel.
Opgericht in 1997

't Gelders Eiland

Fruitteelt bedrijf met boerderij winkel.
Opgericht in 1997

NL-09/10/09 Luchtfoto "Ruimte voor de Rivier", Neder-Rijn foto: Joop van Houdt Luchtfotografie/Rijkswaterstaat

Rivier & Land

Rivier & Land is een initiatief van de Biologische Producentenvereniging Rivier & Land (in oprichting) en de Stichting Overleg Duurzame Landbouw (ODL).

Het begon in 1998 toen lokale natuur- en milieuorganisaties en biologische producenten met elkaar samenwerking zochten om de biologische landbouw in het Gelders rivierengebied te versterken. De gedachte daarachter was dat biologische landbouw goed is voor het milieu, de natuur en het landschap. Ook wilde men het economisch perspectief van de biologische productie vergroten.
Het opzetten en versterken van regionale afzetkanalen is een van de middelen om dat doel te bereiken. Met ondersteuning van de provincie Gelderland is daaraan de afgelopen jaren hard gewerkt. En zullen we ook de komende jaren de nodige inspanningen moeten blijven leveren.

U kunt een handje helpen door biologische producten uit de regio te kopen! Daarmee haalt u niet alleen prima producten in huis, maar draagt u ook bij aan werkelijk duurzame landbouw in uw leefomgeving.

Biologisch

Het principe van de biologische landbouw is gebaseerd op samenwerking met de natuur. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke kringlopen.

Biologisch dynamisch

Nog een stap verder dan de ‘gewone’ biologische landbouw gaat de biologisch-dynamische landbouw.